top of page
ahlat gece

SAYGI DEĞER TÜRKMES TAKİPÇİLERİ,

 

Düzenlemekte olduğumuz ULUSLARARASI GELENEKSEL TÜRK MEZAR TAŞLARI SEMPOZYUMU’nun IV ‘ncüsünü bazı nedenlerden dolayı 2022 yılı içinde yapamayacağımız anlaşıldığından, Sempozyum yerine makalelerden oluşan kitap şeklinde yayınlamayı düşünüyoruz.

Çalışmalarınızın 30 Eylül 2022 tarihine kadar gönderilmesi hususunu bilgilerinize arz ve rica ederim.

 

 

 

Prof. Dr. Celil ARSLAN

     Sempozyum Başkanı

ADRES:

Erciyes Üniversitesi, Edebiyat fakültesi,

Sanat Tarihi Bölümü

KAYSERİ

Mail: caslan@erciyes.edu.tr

Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına

Prof. Dr. Celil ARSLAN

Sempozyum Takvimi

Bildiri Özetleri Gönderimi İçin Son Tarih

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

Kayıt Başvurusu İçin Son Tarihi

bottom of page