ahlat gece

                                                                                                                  DUYURU

Saygıdeğer TÜRKMES takipçileri;

Daha önce, 4. Uluslarası Geleneksel Türk Mezar Taşları Sempozyumu Sempozyum Hakkında 2 - 3 Eylül 2021 Kahramanmaraş / Türkiye olarak ilan etmiştik.

Ancak, TÜRKMES sempozyumlarının her yıl değil, iki yılda bir yapılması doğrultusunda karar alınmıştır. Bu nedenle, 4. Uluslarası Geleneksel Türk Mezar Taşları Sempozyumunun 2022 yılında yapılacaktır.

Saygı ile duyurulur.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına

Prof. Dr. Celil ARSLAN

Sempozyum Takvimi

Bildiri Özetleri Gönderimi İçin Son Tarih

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

Kayıt Başvurusu İçin Son Tarihi