ahlat gece

4. Uluslarası Geleneksel Türk Mezar Taşları Sempozyumu

2 - 3 Eylül 2021
Kahramanmaraş / Türkiye

Sempozyum Takvimi
30 Haziran 2021

Bildiri Özetleri Gönderimi İçin Son Tarih

16 Temmuz 2021

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

17 Ağustos 2021

Kayıt Başvurusu İçin Son Tarihi