top of page
geleneksel_turk_mezar_taslari_sempozyumu

GELENEKSEL

TÜRK MEZAR TAŞLARI

I. ULUSAL SEMPOZYUMU

Erciyes Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği ortaklığında ve Doç. Dr. Celil ARSLAN başkanlığında 24-26 Mart 2016 Tarihleri arasında, Aydın-Kuşadası İlçesinde düzenlenen "Geleneksel Türk Mezar Taşları I. Ulusal Sempozyumu" geleneksellemesini dileğimiz bu etkinliğin ilk organizasyonudur.

Eski Türk mezar taşları ülkemizin en önemli tarihi hazineleri ve Türk’ün tapu senetlerdir. Ait oldukları devirler hakkında çok önemli bilgiler veren bu taş kütüphaneler ne yazık ki giderek yok olmakta ve toplum tarafından yeteri kadar ilgi görmemektedir. Bu sempozyum ile eski Türk mezar taşları hakkındaki bilgiler halkımızın bilgisine sunarak eski Türk Mezar taşları hakkında yapılan araştırmaların ve çalışmaların ilmi bir sempozyum ile kayıt altına alınmalarını sağlamayı amaçlamıştır.

 

Ülkemizde böyle bir çalışma ilk defa yapılmış olup Üniversite-Devlet Kurumu-STK üçlü işbirliğine güzel bir örnek teşkil etmiştir.

Geleneksel Türk Mezar Taşları 1. Ulusal Sempozyumu bu alanda çalışan bilim adamlarının çalışmalarını değerlendiren bilimsel bir platform halini almıştır. İlk sempozyum konusu “ ANADOLU “ ile sınırlı tutulmuştur.

 

Sempozyum kapsamında ulusal ve uluslararası 24 araştırmacı bildirilerini sunmuşlardır.

Afiş 25 Nisan.jpg

I. ULUSLARARASI

GELENEKSEL TÜRK MEZAR TAŞLARI SEMPOZYUMU

Erciyes Üniversitesi, Hazar Üniversitesi ortaklığında ve Türk Tarih Kurumu ile Milli Azerbaycan Tarihi Müzeri katkılarıyla Doç. Dr. Celil ARSLAN başkanlığında 19 - 21 Eylül 2018 tarihinde Azerbaycan'ın Bakü şehrinde "I. Uluslararası Geleneksel Türk Mezar Taşları Sempozyumu" ikinci geleneksellereşen etkinliğimizin ikinci organizasyonudur ve ilk defa uluslararası olarak düzenlenmiştir.

Bu sempozyumda, sosyal bilimlerin farklı disiplinlerindeki (Arkeoloji, Sanat Tarihi, Tarih, Sosyoloji, Edebiyat vb.) araştırmacıların kendi alanları ile bağlantılı olarak mezar taşlarına ilişkin bakış açılarına ve değerlendirmelerine yer verilmiştir.

 

Bu sempozyum ile başta Türkiye olmak üzere tüm Türk Dünyasında bulunan mezar yapılarının envanter tespiti, değerlendirilmesi ve ulaşılan bilgilerin bilim çevrelerine ve kamuoyuna sunulması amaçlanmıştır. Bu bağlamda sempozyumda sunulan veriler bilimsel bir çalışma haline getirilerek sempozyum sonrasında kitaplaştırılmış, böylece yapılan çalışmaların ve elde edilen bilgilerin kalıcı hale gelmesi sağlamıştır.

Sempozyum kapsamında ulusal ve uluslararası 23 araştırmacı bildirilerini sunmuşlardır.

bottom of page