top of page

BİLDİRİ ÖZETLERİ

  • Başvurular sempozyum resmi web sitesi www.turkmes.com üzerinden online yapılacaktır.

  • Bildiri özeti en az 100, en çok 300 sözcükten oluşmalıdır.

  • Bildiri özeti ile birlikte en az 3 en çok 6 anahtar sözcük belirlenmelidir.

  • Bildiriler, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir bilimsel etkinlikte sunulmamış olmalıdır.

  • Bildiri özetleri 15.06.2024 tarihi mesai bitimine kadar kabul edilecektir.

  • Kabul edilen bildiri özetleri 15.07.2024 tarihinde web sitesinde duyurulacaktır.

bottom of page