top of page

Sempozyum Hakkında

 

Bu sempozyumda, sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinde (Arkeoloji, Sanat Tarihi, Tarih, Sosyoloji, Edebiyat vb.) çalışan araştırmacıların kendi alanları ile bağlantılı olarak,tarihi süreç içerisinde TÜRK mezar taşlarına, TÜRK mezar anıtlarına ve TÜRK'lerde mezar kültürüne ilişkin değerlendirmelerine yer verilecektir.

 

Bu sempozyum ile başta Türkiye olmak üzere tüm Türk Dünyasında bulunan mezar yapılarının envanter tespiti, değerlendirilmesi ve ulaşılan bilgilerin bilim çevrelerine ve kamuoyuna sunulması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda sempozyumda sunulan veriler bilimsel bir çalışma haline getirilerek sempozyum sonrasında kitaplaştırılacak, böylece yapılan çalışmaların ve elde edilen bilgilerin kalıcı hale gelmesi sağlanacaktır.

Sempozyum Başkanı

Prof.Dr. Celil ARSLAN

DESTEK VEREN KURULUŞLAR
ars-unv-logo.png
bottom of page