top of page

I. Uluslararası

Geleneksel Türk Mezar Taşları Sempozyumu

Afiş 25 Nisan.jpg

Erciyes Üniversitesi, Hazar Üniversitesi ortaklığında ve Türk Tarih Kurumu ile Milli Azerbaycan Tarihi Müzeri katkılarıyla Doç. Dr. Celil ARSLAN başkanlığında 19 - 21 Eylül 2018 tarihinde Azerbaycan'ın Bakü şehrinde "I. Uluslararası Geleneksel Türk Mezar Taşları Sempozyumu" ikinci geleneksellereşen etkinliğimizin ikinci organizasyonudur ve ilk defa uluslararası olarak düzenlenmiştir.

Bu sempozyumda, sosyal bilimlerin farklı disiplinlerindeki (Arkeoloji, Sanat Tarihi, Tarih, Sosyoloji, Edebiyat vb.) araştırmacıların kendi alanları ile bağlantılı olarak mezar taşlarına ilişkin bakış açılarına ve değerlendirmelerine yer verilmiştir.

 

Bu sempozyum ile başta Türkiye olmak üzere tüm Türk Dünyasında bulunan mezar yapılarının envanter tespiti, değerlendirilmesi ve ulaşılan bilgilerin bilim çevrelerine ve kamuoyuna sunulması amaçlanmıştır. Bu bağlamda sempozyumda sunulan veriler bilimsel bir çalışma haline getirilerek sempozyum sonrasında kitaplaştırılmış, böylece yapılan çalışmaların ve elde edilen bilgilerin kalıcı hale gelmesi sağlamıştır.

Sempozyum kapsamında ulusal ve uluslararası 23 araştırmacı bildirilerini sunmuşlardır.

bottom of page