top of page

TAM METİN GÖNDERİMİ

Basıma Hazı Bildiri Tam Metinlerinin

30.09.2020 tarihine kadar

turkmes2019@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

Tam Metin Yazım Esasları

​​

 • Tam metinlerde Sempozyum kurulları tarafından düzeltme yapılmayacaktır. Bu nedenle yazım ve anlam hatalarından yazarlar sorumludur.

 • Metinler, doc. veya docx. (Microsoft Office) formatında hazırlanmalıdır   Hazırlanacak tam metinlerde; yazı karakteri Times New Roman, satır aralığı 1,5 satır, sayfa boyutu A4 (210X290 mm.) ve kenar boşlukları tüm kenarlar için 2,5 cm olacak biçimde ayarlanmalıdır.

 • Metin 11 punto ile iki yana yaslı olarak yazılmalı, paragraflar arasında boşluk bırakılmalıdır. Paragraflarda satır başları 1 cm girintili olmalıdır.

 • Yazı aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenmelidir.

 • Konu başlığı büyük harflerle, 12 punto koyu  olarak ve satır ortalanarak yazılmalıdır.  

 • Yazar(lar)ın Adı SOYADI 10 punto koyu olarak ve satır ortalanarak yazılmalıdır.

 • Akademik unvanlar, kurum ad(lar)ı 10 punto koyu olarak ve satır ortalanarak yazılmalıdır. Çok yazarlı metinlerde, yazarların farklı kurumlarda veya aynı kurumun farklı birimlerinde görev yapmaları durumunda, kurum adları numaralandırılarak alt alta yazılmalıdır.

 • Her makalenin başında Türkçe ve İngilizce özet olmalıdır. Özetler, 10 punto büyüklüğünde ve 250 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Ayrıca özet, yalnızca yazının amacını açıklamakla yetinmemeli, çalışmanın içeriğini tam olarak yansıtmalı, kısa yazılmalı ve makalenin önemli noktalarını veya sonuçlarını vurgulamalıdır.

 • Bölüm başlıkları büyük harfle, alt başlıklar küçük harfle, kısa ve koyu olarak yazılmalıdır.

  • Örnek: 1. GİRİŞ; 2. LİTERATÜR TARAMASI 3. YÖNTEM……; ve altbölümler 2.1.Araştırmada Kullanılan  ….

 • Şekiller, tablolar ve fotoğraflar metnin sonuna, açıklamaları ile birlikte yerleştirilmelidir.

 • Metin içinde belirtilen tüm kaynaklar ‘Kaynaklar’ listesi içinde yer almalıdır.

 • Metin içinde kaynağın belirlenmesi dipnot şeklinde değil, APA (Amerikan Psychologial Associaton) yöntemiyle, yazarın soyadı, yayın tarihi, doğrudan aktarmalarda sayfa numarası verilerek yapılmalıdır.  (İnalcık, 2014: 148) gibi…

 • Kaynaklar bölümünde kaynaklar alfabetik sıra ile verilmelidir.

 • Kaynaklar,Dipnot verilmesi gereken durumlarda ise; yazı içinden numara verilerek, sayfa altında 10 puntoda yazılmalıdır. Kaynakça, makalenin sonunda 10 puntoda yazılmalıdır. Kaynaklar yazar soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.

bottom of page