top of page

BİLDİRLERİN YAYINLANMASI

  • Sempozyumda sunulan bildiri tam metinleri APA stilinde (6. Basım) yazılmalıdır.

  • Bildiri tam metinleri 25.10.2024 tarihi mesai bitimine kadar kabul edilecektir.

  • Bildiri tam metinleri ISBN’li Bildiriler Kitabı olarak basılacaktır.

  • Bildiri tam metinleri Hakem Kurulu tarafından değerlendirilecek ve seçilen bildiriler uluslararası bir yayınevi tarafından kitap formatında bastırılacaktır.

bottom of page